Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Al vele jaren voert Weverling Groenproviders een actief MVO-beleid. Naast kwaliteit (ISO 9001 & Groenkeur) en Veiligheid & Gezondheid (VCA), vormen MVO en het terugbrengen van onze CO2 -uitstoot een steeds grotere rol binnen onze bedrijfsvoering. Wij zoeken in onze bedrijfsvoering een goede balans tussen de zorg voor de maatschappij, het milieu en de continuïteit van de organisatie.

En om dit beleid verder kracht bij te zetten, is Weverling Groenproviders B.V. vanaf begin 2021 ook gecertificeerd tegen trede 5 van de CO2-prestatieladder. Onder andere met deze stap, maar ook door middel van veel andere acties, laten wij aan iedereen zien dat wij onze verantwoordelijkheid nemen om de wereld te behouden voor toekomstige generaties.

CO2 Footprint
Weverling Groenproviders werkt sinds 2013 actief aan certificering volgens de CO2-prestatieladder. Door middel van deze certificering willen wij de duurzaamheidsambities meer structuur geven. 2x per jaar berekenen wij de CO2 footprint (voor scope 1, directe uitstoot, en scope 2, indirecte uitstoot).

Onderstaande grafiek laat zien hoe groot de CO2-uitstoot in het eerste half jaar is geweest is en hoe de verdeling was over de verschillende energiesoorten.

Scope 1 en 2 emissies Weverling

De afgelopen periode (1ste helft 2022) laat een daling zien in de CO2 uitstoot t.o.v. de 1ste helft 2019 (ons referentiejaar); de CO2-uitstoot is met zo’n 9% gedaald, en dat is een positief signaal om onze reductieambities (10% vermindering van onze CO2 uitstoot met gelijkblijvende omzet) te realiseren.

Nadere verklaring
De daling van de CO2 -uitstoot is deels veroorzaakt door externe omstandigheden (klimaat, projecten), waardoor er minder energie is verbruikt en deels door de toename van het gebruik van duurzame energie.

Brandstof materieel
De hoeveelheid liters brandstof (diesel, apen, Propaan, LPG) die het materieel heeft verbruikt, ligt lager dan in het eerste halfjaar van 2021. Dit heeft te maken met een ander werkpakket. De hoeveelheid CO2 die daarmee is uitgestoten is daarbij veel lager uitgekomen, doordat er in het afgelopen halfjaar veel HVO diesel is gebruikt i.p.v. fossiele diesel. Dit scheelt zo’n 90% CO2-uitstoot per liter.

Brandstof vervoersmiddelen
De hoeveelheid getankte liters in ons wagenpark is in de eerste helft van 2022 zo’n 13% lager uitgekomen dan in de eerste helft van 2021. Daarbij zien we een daling van het gebruik van diesel en een toename van het gebruik van benzine en stroom (in onze elektrische auto’s). Dit heeft een extra positief effect op de CO2 uitstoot.

Gasverbruik
Ons gasverbruik is zowel gemeten in m3 aardgas, als relatief in m3 per m2 oppervlakte afgenomen. We zijn minder gaan stoken doordat de winter van 2022 beduidend warmer was dan voorgaande jaren.

Elektriciteitsverbruik
Ons stroomverbruik stijgt, en dat komt doordat ons wagenpark uit steeds meer elektrische auto’s bestaat die op de vestigingen worden opgeladen. Vanaf april 2022 beschikken we weer over volledig groene stroom uit Hollandse Wind waardoor de groei van ons stroomverbruik niet doorwerkt in onze footprint.

Genomen maatregelen
Natuurlijk blijft Weverling Groenproviders B.V. actief om de uitstoot van CO2 verder te verminderen. Daarom zullen we reeds ingevoerde maatregelen blijven voortzetten. Denk hierbij aan:

 • Geleidelijke vervanging wagenpark met auto’s met schonere motor (o.a. elektrisch); De afgelopen periode zijn er weer een aantal volledig elektrische auto’s aan ons wagenpark toegevoegd.
 • Regelmatige controle van de bandenspanning;
 • Blijvend monitoren van autogebruik en brandstofverbruik van de auto’s;
 • Plaatsing van oplaadpalen voor elektrische auto’s op alle vestigingen
 • Voortzetting deelname aan keteninitiatieven om te leren van elkaar;
 • Meer werkmaterieel op ecologische Lithium batterijen (werken met accugereedschap).
 • Overstappen op biodiesel voor onze dieseltank in Monster

Maatregelen voor de toekomst

 • Aan de hand van de monitoring van auto- en brandstofverbruik krijgt een aantal chauffeurs een praktijkcursus “Het Nieuwe Rijden” aangeboden;
 • Overgaan naar verdere ledverlichting voor onze vestigingen
 • Het plaatsen van meer zonnepanel op onze vestigingen
 • Het creëren van CO2-bewustzijn bij onze onderaannemers & leveranciers.

Conclusie
De organisatie is, gezien de omstandigheden, tevreden met het behaalde resultaat en zal het door haar ingezette beleid voortzetten om de CO2 uitstoot t.o.v. de omzet verder te doen laten afnemen.

Eigen bijdrage, ideeën vanuit de medewerkers
Middels instructies met toolbox meetings vragen wij de medewerkers om mee te denken over initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen. Ook hebben wij een werkgroep Duurzaamheid ‘next level’ opgericht.

Projecten met gunningsvoordeel door onze CO2 Prestatieladder
We gebruiken de certificering voor de CO2 prestatieladder ook bij inschrijving voor aanbestedingsprojecten en nieuwe offertes richting opdrachtgever. Bij een aantal aanbestedingen met EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) criteria, kunnen extra punten verdiend worden met ons certificaat. Onze CO2 prestatieladder kan een aantoonbaar voordeel gegeven bij mogelijk nieuwe opdrachten.

Keten- en sectorinitiatief
Weverling Groenproviders is aangesloten bij verschillende sector- en/of keteninitiatieven. De belangrijkste zijn: NL Greenlabel, GCN, Bereikbaar Haaglanden en Klimaat Krachtig Delfland. Binnen deze initiatieven wordt kennis uitgewisseld over onder andere CO2-reductie.

Tags: ,
Delen