Tachtig jaar Weverling Groenproviders

Weverling Groenproviders bestaat dit jaar precies tachtig jaar. Centraal bij de bedrijfsvoering staan de 3 P’s van People, Planet en Profit, waarbij Planet de komende jaren veel aandacht zal krijgen. Menno Weverling: „Wij gaan ons verder focussen op wat wij als bedrijf kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving en hoe wij klimaatverandering kunnen tegen gaan.”

De kernwaarden van Weverling zijn terug te brengen tot de 3 P’s van People, Planet, Profit en dan ook in díe volgorde. Weverling: „Ik ben er inmiddels van overtuigd geraakt dat we het met z’n allen echt anders moeten gaan doen om deze wereld én onze leefomgeving leefbaar te houden. Duurzamer, menselijker, realistisch en meer groen! We hebben met groen iets belangrijks in handen.”

Naast de 3 P’s werkt Weverling in haar filosofie ook met Sustainable Development Goals, oftewel duurzame ontwikkelingsdoelen uit het klimaatverdrag van Parijs. Het gaat dan specifiek om Veilige en duurzame steden (nr.11), Duurzame productie en consumptie (nr.12), Voorkomen klimaatverandering (nr.13) en Herstel biodiversiteit & behoud ecosysteem (nr.15).

Weverling: „De praktische doorvertaling hiervan is gedaan door Petra Schoof, een freelance duurzaamheidsdeskundige die dit samen met ons projectteam ‘Duurzaamheid next level’ heeft uitgewerkt. Zo doen wij mee aan de CO2-prestatieladder; we hebben inmiddels niveau 3 bereikt en trede 5 is een ambitie die spoedig verwezenlijkt moet worden.”

Weverling werkt steeds meer met elektrisch gereedschap en heeft een elektrische scooter in gebruik. Alles wordt opgeladen met 100% groene stroom. Ook probeert het bedrijf biologische producten en duurzame materialen te gebruiken en zo veel mogelijk dicht bij huis in te kopen. De samenwerking met NL Greenlabel is geïntensiveerd. Bij de ontwerpfase van een tuin of buitenruimte wordt al rekening gehouden met duurzame toepassingen en meer groen. De buitenruimte op een duurzame manier ontwerpen en inrichten is een van de belangrijkste speerpunten van de komende jaren, zowel voor Weverling Groenproviders als Allure Tuinen, de tak die zich richt op particuliere tuinen. „Ook voor de komende jaren zullen we onze duurzame doelen en acties weer bijsturen en waar nodig aanscherpen. En ons concept Natura Daken +, voor duurzame daken, is een initiatief waar steeds meer vraag naar is.”

Familietraditie

Terwijl het 80-jarige bedrijf dus vooral vooruit kijkt, is het geworteld in een lange familietraditie. In 1939, net voor de oorlog, begon oprichter en opa Frits Weverling met een hoveniersbedrijf in Den Haag vanuit de schuur van zijn ouders. Door de oorlog kwamen de werkzaamheden in 1942 zo goed als stil te liggen, maar na de bevrijding ging opa Frits verder.

In de jaren zestig kwam opvolger Fred Weverling in het bedrijf. Begin jaren zestig vroegen woningbouwverenigingen, zoals Patrimonium uit Den Haag, of Weverling voor hen de tuinen wilde onderhouden. In de jaren daarna kreeg het hoveniersbedrijf nog meer woningbouwverenigingen als klant.

Weverling: „Best bijzonder is dat het onderhoud voor woningcorporaties tot op de dag van vandaag stand heeft gehouden.” Door het vele extra werk besloten Frits en Fred Weverling om nog meer te investeren en uit te kijken naar een grotere bedrijfslocatie. Zo kocht de familie in 1968 in het nabijgelegen Monster grond met een huis en grotere loods aan. Na vier jaar was ook deze locatie te klein geworden en kocht Weverling grond aan de Boomaweg in Monster waar het bedrijf nog immer gevestigd is.

Vijf tips van Weverling Groenproviders

Weverling 80 Jaar

  • Maak duidelijke keuzes in wat je als bedrijf wel of niet doet
  • Probeer altijd de balans tussen People, Planet en Profit te bewaken
  • Maak zoveel mogelijk projecten voor klanten die bij je passen
  • Investeer in relaties, zowel intern als extern
  • Zorg dat je jezelf en het personeel scherp houdt en ontwikkelt

Gouden keus

Na eerder al de middenstandsopleiding in Den Haag en Tuinbouwschool Huis te Lande in Rijswijk te hebben doorlopen, rondde Menno Weverling in 2006 zijn opleiding Personeelsmanagement aan de Haagse Hogeschool af. Het hoveniersbedrijf was inmiddels flink gegroeid en had een omvang van zo’n 100 mensen.

Vader Fred wilde een stapje terug doen en stelde dat het bedrijf behoefte had aan extra managementervaring. Zoon Menno was nog iets te jong om het bedrijf te runnen, daarom stelde hij Ron de Jonge als directeur aan. Weverling: „Achteraf bezien een gouden keus, want Ron hamerde op meer resultaatgerichtheid en het creëren van ‘vet op de botten’. Mede door deze focus zijn wij vrij goed door de crisisjaren na 2008 gekomen.” In 2009 werd Menno adjunct-directeur. Broer Niels werkte al enkele jaren in het bedrijf en ging zich steeds meer bekwamen in tuinadvies en relatiebeheer, met name in het particuliere segment. In 2015 werd Menno algemeen directeur van Weverling Groenproviders. Broer Niels houdt zich vooral bezig met de ‘particuliere’ tak Allure Tuinen. Als mede-eigenaar van het bedrijf is Niels verder verantwoordelijk het wagenpark, terreinbeheer en facilitaire zaken.

Groenperspectief

Na de functiewisselingen ging het bedrijf zich meer richten op de sociale kant en op duurzaamheid. Weverling: „Mijn vader en eigenlijk opa ook al, hadden altijd die maatschappelijke betrokkenheid. Vanaf de jaren negentig werkt het hoveniersbedrijf samen met SW-bedrijven. In 2018 zijn wij begonnen met Groenperspectief.” Hierin wordt het vakmanschap van een groenvoorziener gecombineerd met het sociale aspect van een re-integratieprogramma. Bij Groenperspectief kunnen bijvoorbeeld langdurig werklozen en mensen met een indicatie instromen.

Het projectteam ‘Duurzaamheid next level’ gaat de komende tijd verder met duurzame plannen smeden. Maatregelen kunnen liggen in het terugdringen van energieverbruik (kantoren, loodsen en terrein); uitbreiden van zonnepanelen, opvangen en hergebruik van regenwater, installeren van ledverlichting en bewegingssensoren, onderzoek naar een biomassacentrale en logistieke verbeteringen.

Weverling: „Maar ook verdere eisen stellen aan inkoop en aan partnerbedrijven in de keten en dergelijke.” Weverling Groenproviders heeft een brede klantenkring van woningbouwverenigingen, overheid, bedrijven, instellingen en begraafplaatsen. Maar er zijn meer partijen die de groenprovider weten te vinden. Zo onderhoudt Weverling ook veel tuinen van ambassades en landgoedeigenaren. „Niels en ik, en ons hele team, zijn in ieder geval vastberaden om het bedrijf op een bestendige en prettige wijze naar het 100-jarig bestaan te brengen!”

Bron: Tuin & Landschap Magazine, tekst en foto door Dick van Doorn.

Tags:
Delen