Als groenvoorziening zetten wij ons sinds 2017 structureel in op duurzaamheid. Eén van de Sustainable Development Goals (SDG 15) die wij als leidraad gebruiken is: ‘leven op het land’. Bepaalde type gewassen hebben veel effect op de biodiversiteit. Daarom werken wij graag met planten die bijdragen aan een betere wereld en zijn wij trots op onze samenwerking met Imkerij de Vlijtige Zusjes.
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de bijen. Verschillende soorten staan onder druk met alle gevolgen van dien. Iedereen weet dat een honingbij voor honing zorgt. Maar wist u ook dat wij de meeste van onze groente en fruit direct of indirect te danken hebben aan de bij? Insecten bestuiven veel van de gewassen waar wij als mens de vruchten van eten. Bijen nemen een groot gedeelte van deze taak op zich. Kortom, zonder bijen zouden veel planten minder of zelfs geen vruchten geven. Ook dieren in de natuur zijn afhankelijk van bijen door de bestuiving van de planten die hun voedselbron vormen. Deze biodiversiteit hebben we vooral te danken aan de vele soorten wilde bijen, en uiteraard aan de bekende honingbij.

Het bestaan van onze solitaire bijen staat inmiddels onder druk en steeds meer soorten komen zelfs op de rode lijst van bedreigde soorten. Het tekort aan bijen kan zelfs de bestuiving van gewassen in gevaar brengen. De bijensterfte wordt veroorzaakt door een samenloop van vervelende omstandigheden, zoals door het verdwijnen van het aantal (lokale) leefgebieden. Dit maakt de bijen kwetsbaar en onderstreept bovendien hoe belangrijk hun rol is. Slechts een paar bloemen en planten in een tuin maakt al het verschil voor deze insecten.

Imkerij de Vlijtige Zusjes heeft een concept opgezet genaamd ‘van Groen naar Bloem’. Hierbij wordt bekeken welke planten lokaal de grootste meerwaarde zouden kunnen geven. Er worden voornamelijk bloemenmengsels, struiken en (fruit)bomen geplant die in de omgeving passen én ook echt wat toevoegen voor de (solitaire) bij. In enkele gevallen worden er bijenvolken op een locatie geplaatst om gebruik te maken van de unieke eigenschappen van honingbijen. Maar de aandacht gaat hierbij vooral uit naar de solitaire bij! Vanaf het begin is Weverling Groenproviders betrokken bij dit concept door ondersteuning en advies te geven. Ondertussen hebben wij dit mogen doen voor een aantal locaties, waaronder onze eigen locatie.
Bij het helpen van een imker, helpt u de bijen en draagt u bij aan een betere wereld.

Delen