Den Haag, 1984. Er is in 34 jaar veel veranderd, maar toch is de krantenkop nog steeds actueel!
Op de foto staat de huidige directeur Menno Weverling als 7-jarige met zijn vader Fred (links) bij de iconische Haagse wethouder Piet Vink.

Wij bieden een boom aan om aandacht te vragen voor meer groen in de stad. Den Haag is natuurlijk een behoorlijk groene stad met diverse parken en een enorm bomenbestand. Echter is de randstad in de afgelopen decennia natuurlijk enorm verstedelijkt. Leefruimte voor mens, dier en groen is door de toegenomen bouw en drukte onder druk komen te staan.

Veel gemeenten hebben groen wel op de agenda staan, maar het moet nog hoger! Er moeten echte keuzes gemaakt worden om de problemen die de klimaatverandering met zich mee brengt het hoofd te bieden. De jonge kinderen van nu willen over 34 jaar ook nog in de randstad kunnen wonen & werken en (met) hun kinderen lekker buiten kunnen sporten & spelen. Natuurlijk gaat dat verder dan groen, denk aan ruimtelijke ordening, projectontwikkeling en bouw, energieverbruik en verkeersintensiteit. Groen speelt hier een cruciale rol in. In je directe omgeving verbetert het je gevoel van welbevinden en het werkt rustgevend. Het zorgt mede hierdoor (indirect) voor meer veiligheid en verhoogt de leefbaarheid van een stad. Maar wat te denken van de voordelen om de klimaatverandering te beïnvloeden. Groen geeft zuurstof en vangt fijnstof op. Het levert verkoeling op en zorgt voor buffering van het regenwater. Daarnaast zorgen planten en bloemen voor een betere biodiversiteit,  ook dat is een niet onbelangrijk element voor de toekomst van de hele planeet. Allemaal redenen om echte keuzes te maken! Er gebeurt in stad & land al veel op dit gebied, maar het moet structureel en integraal. Meer groenstroken, bermen en rotondes met planten en bloemen, groene gevels, groene daken, groene schoolpleinen, meer (natuurlijke) speelplaatsen en trapveldjes om de toekomst van onze leefwereld en haar gebruikers veilig te stellen! Natuurlijk kost het geld, maar het levert zoveel meer op. Lange termijn denken is waar het om gaat.
Met de verkiezingen in aantocht is het dus extra actueel kunnen nu zaken initiëren en agenderen die grote positieve impact kunnen hebben op de komende decennia.

Uiteraard is een modern en professioneel familiebedrijf als Weverling er om samen te werken bij advies, ontwerp en realisatie.

Terug Naar Nieuws Overzicht

Delen