Maatschappelijke projecten van Weverling

Weverling Groenproviders is een maatschappelijk betrokken bedrijf met wortels in de (regionale) samenleving en oog voor de omgeving. Wij verbinden ons met enige regelmaat aan maatschappelijke doelen of projecten waarbij ons aandeel in diensten (kennis, advies, middelen en/of uitvoering) geheel of gedeeltelijk kosteloos ingebracht wordt. Wij kiezen hierbij heel bewust, waarbij we een meerwaarde moeten zien voor diverse stakeholders m.b.t. groen in relatie tot bijvoorbeeld educatie, verbinding of (sociale) innovatie.

Meer groen (en biodiversiteit) in een straat, wijk of bij een gebouw levert zowel (ook) sociaal als economisch veel op, dit is te bereiken met meer tuinaanleg in openbare of semipublieke ruimtes. Verzorgd en functioneel groen verbindt mensen. Gerichte tuinaanleg en verzorgd beheer verkleint de kans op vandalisme en zorgt voor een verhoging van het veiligheidsgevoel. Daarnaast stimuleert de aanleg van meer groen in een wijk, straat of een binnentuin de woningverhuur en -verkoop. Investeren in groenaanleg verdient zich dus altijd terug en Weverling kan hierbij helpen.

Tuinaanleg

Samen staan we sterker.

Voor de groenaanleg van buitenruimtes zoals (stads)parken, speelterreinen, binnentuinen, bermen en rotondes kunt u bij Weverling Groenproviders terecht.

Wij werken voor instellingen, bedrijven, woningcorporaties, begraafplaatsen, gemeenten, projectontwikkelaars en vastgoedbeheerders.

Onze gecertificeerde en vaste hoveniers zorgen voor zaken als grondwerk, bodemverbetering en de juiste beplanting van bomen, heesters en vaste planten. Daarnaast leggen onze groenspecialisten hierbij de bestrating.

Informatie & uitleg over een project?

Villa Ockenburgh

Groenperspectief, het leer-werkbedrijf van Weverling Groenproviders, verzorgt het groenbeheer bij Villa Ockenburgh. Een overeenkomst daartoe is maandag 26 april door beide partijen getekend.

Bestuur en vrijwilligers van Villa Ockenburgh zijn er reuzeblij mee. Petra de Goede, die de werkzaamheden van de ‘groene’ vrijwilligers coördineert, zegt: ‘we verheugen ons op de samenwerking met het sociaal leer-werkbedrijf Weverling.

Floating Farm

Spectaculair hergebruik van bomen en speeltoestellen bij Floating farm in M4H.

Op dinsdag 2 maart gingen op twee plaatsen in Rotterdam de spades de grond in. Dit was op het bomendepot van de Gemeente Rotterdam en op het weiland van de Floating Farm in de Merwe4Haven.

Op het bomendepot werden 6 volwassen leilindes en 3 grote Hollandse Iepen uitgegraven en transport-klaargemaakt voor een reis naar de Floating Farm in de Merwe4Haven, geheel in lijn van de circulaire ambitie van de Gemeente Rotterdam én de Floating Farm. Interessant detail is, dat een aantal leilindes oorspronkelijk bij de Laurenskerk hebben gestaan. Op het weiland waar normaliter de koeien grazen, werden tegelijkertijd gaten gegraven om de bomen hun tweede (circulaire) leven te geven.

Weverling Inschakelen?

Neem contact met ons op, wij voorzien
u graag van deskundig groenadvies.

0174 - 24 36 65of

Contact