Volg ons

0174 - 24 36 65
info@weverling.nl

Boomaweg 27a
2681 RH Monster

Toen, nu en later

Het Bedrijf

Groenonderhoud en -aanleg in grootstedelijke gebieden is waar wij voor zijn opgegroeid en voor zijn toegerust. Dagelijks zijn wij met zo'n 100 gekwalificeerde medewerkers vanuit onze vestigingen in Westland, Den Haag en Rotterdam actief om een bijdrage te leveren aan het groene welzijn. Woningcorporaties, gemeenten, bedrijven, (semi)overheden, begraafplaatsen, recreatieparken en onderwijs- en zorginstellingen zijn sectoren waarvoor wij een scala aan groenactiviteiten uitvoeren.

Partners

  • Allure Tuinen
  • House of Green
  • Groenperspectief
  • Groencollectief Nederland
  • NL Greenlabel
  • Klimaatkrachtig Delfland
  • Stichting Steenbreek
Image

Onze Missie

Met de natuur als inspiratiebron draagt Weverling al 80 jaar bij aan het ontwikkelen, behouden en onderhouden van een groene(re) leefomgeving waarin mensen prettig wonen, werken en leven. Het versterken van de groensector, duurzaamheid, maatschappelijk gericht ondernemen en het investeren in (groen) innovaties zijn de kern van ons denken en handelen.

Image

Uw voordelen

Waarom Weverling?

Advies op maat

Uitgangspunt bij ons advies is om de buitenruimte zo verantwoordelijk mogelijk en waar nodig met creativiteit in te richten. Ons advies beperkt zich niet alleen tot actuele projecten, waardoor wij met onze beplantingsplannen ook op de lange termijn kostenbesparing realiseren.

Kwaliteit en Deskundigheid

Wij zijn aangesloten bij de VHG. Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en de VHG is een brancheorganisatie die ons helpt deze kwaliteit te waarborgen in onze organisatie. Onze expertise en kunde komt ook tot uiting in de diverse vakgroepen binnen de VHG, waar wij bij zijn aangesloten, waar wij tevens onze kennis op peil houden. Samen met het zijn van SBB leerbedrijf kunnen we mensen de gelegenheid bieden om het vak groenvoorziener te leren en daarmee kwaliteit blijven overbrengen op volgende generaties. Ook het feit dat wij aangesloten zijn bij bijvoorbeeld de NOG en het Groencollectief Nederland dragen hieraan bij.

service
Duurzaamheid

Naast de kwaliteits- en VGM aspecten vormt MVO en het terugbrengen van onze CO2 uitstoot een steeds grotere rol binnen onze bedrijfsvoering. Wij zoeken in onze bedrijfsvoering een goede balans tussen de zorg voor de maatschappij, het milieu en de continuïteit van de organisatie. Bij het nemen van strategische beslissingen is het continu verbeteren van deze aspecten een belangrijke randvoorwaarde.

Gecertificeerd

Weverling is in het bezit van de volgende certificeringen: ISO 9001, VCA**, Groenkeur BRL Groenvoorzieningen, Groenkeur BRL Dak- en Gevelbegroening, Groenkeur BRL Boomverzorging, Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), CO2 Prestatieladder.

Adviezen & Projectbegeleiding nodig?

Menno Weverling

Menno Weverling – Directeur

Over onze groei & bloei

Het is voor mij nog steeds een eer en uitdaging dat ik de eindverantwoordelijke mag zijn van dit professionele familiebedrijf. Na mijn grootvader en vader vervul ik deze rol als derde generatie met een gevoel van trots en grote mate van verantwoordelijkheid. Het is een geweldig leuke en boeiende opdracht! Ik mag blij zijn dat ik omringd ben door betrokken en deskundige mensen, want je moet het met z’n allen waarmaken. Met het management geef ik dagelijks invulling aan de gestelde doelen.

We streven een wisselwerking na, waarbij wij zaken ‘terugkrijgen’ uit de organisatie. Of dit nu tijdens werkoverleg, een toolboxmeeting of een persoonlijk gesprek is, de input van de medewerkers is belangrijk. De laatste jaren is er veel veranderd in de wereld om ons heen en de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als bedrijf spelen we hier op in. Met de mensen, kennis en vaardigheden, maar zeker ook met machines en materieel.

Dit willen we blijven ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan automatisering en digitalisering. Als modern groenbedrijf moeten we hierop anticiperen. Dit kunnen we alleen waarmaken met toegewijde mensen die passie hebben voor groen. Want Weverling wil een bedrijf zijn waar iedereen met plezier werkt en zich prettig kan voelen. Dat laatste is een belangrijk onderdeel van ‘onze missie’.

Blog: Menno blikt terug op 2020 en kijkt vooruit

Weverling Groenproviders

Historie

De historie van Weverling gaat terug naar het eind van de jaren dertig. Een periode waarin het leven niet makkelijk was en de toekomst onzeker. Frits Weverling zag toch mogelijkheden om een onderneming te starten in de groenvoorziening. We schrijven 1939. Door een succesvolle aanpak en hard werken groeide het bedrijf gestaag. In 1968 verhuisde de onderneming naar een prachtige locatie in Monster gelegen in de “glazen stad” het Westland.

Na 1945 begon de wederopbouw en gingen de zaken voorspoedig. In de jaren ’60 wisten ook steeds meer particulieren Weverling Groenproviders te vinden. Den Haag groeide snel en er kwamen steeds meer woningen met tuinen. In 2009 is besloten de particuliere tuinwerkzaamheden te separeren en dit aan te bieden via een nieuwe BV genaamd Allure Tuinen. Begin 2018 werd de bedrijfsnaam omgevormd tot Weverling Groenproviders, passend bij de eigentijdse visie en dienstverlening.

Weverling Inschakelen?

Neem contact met ons op, wij voorzien
u graag van deskundig groenadvies.

0174 - 24 36 65of

Contact