Volg ons

0174 - 24 36 65
info@weverling.nl

Boomaweg 27a
2681 RH Monster

Duurzame ambities

De komende jaren zet Weverling Groenproviders structureel in op duurzaamheid. Om ervoor te zorgen dat deze ambities ook echt in lijn staan met wat er wereldwijd nodig is op het gebied van duurzame ontwikkeling, hebben we de Sustainable Development Goals (SDG’s) hiervoor als leidraad gebruikt. De SDG’s zijn een set van 17 doelen die er tegen 2030 voor moeten hebben gezorgd dat de wereld een betere plek is geworden. Van deze 17 doelen zetten wij in op SDG 11 (veilige en duurzame steden), SDG 12 (duurzame productie en consumptie), SDG 13 (klimaatverandering aanpakken) en SDG 15 (herstel biodiversiteit en behoud ecosystemen). Hieronder lichten we toe hoe we van elk van deze SDG’s werk maken.

SDG's

SDG 11:

Duurzame steden en gemeenschappen

SDG-11Vergroening vs. verharding (‘groen is het nieuwe grijs’): Bij elke nieuwe opdracht gaan wij het gesprek aan over het nut van groenbedekking ten opzichte van bestrating. Zeker in steden draagt vergroening bij aan het tegengaan van het stedelijk hitte-eiland effect en daarnaast is het bewezen bevorderlijk voor het geluk, de gezondheid en de ontspanning van stadsbewoners.

En, wist je dat..

 • Het verminderen van het stedelijk hitte-eiland effect indirect zorgt voor een lager elektriciteitsgebruik voor airconditioning en minder (ouderen)sterfte in de zomer doordat warmte ’s avonds sneller wegstroomt?
 • De aanwezigheid van meer groen zorgt voor hogere productiviteit, grotere aantrekkingskracht om in te lopen, spelen, sporten, of bijenkomen met anderen, en dat mensen dus geneigd zijn meer te betalen voor een plek die groener is?
 • Planten vuile deeltjes uit de lucht, bijvoorbeeld veroorzaakt door uitlaatgassen, kunnen opnemen en zo de lucht gezonder maken in de buurt van grote wegen?
 • Meer groen in de stad bijdraagt aan de biodiversiteit in de stad? Sommige planten kunnen hier speciaal op worden uitgezocht en hier brengen wij onze klanten van op de hoogte.

SDG 12:

Verantwoorde productie & consumptie

 • Vanaf 2018 kopen we alle basis-kantoorartikelen duurzaam & fairtrade in. Dat wil zeggen: 100% gerecycled FSC-print- en toiletpapier, 100% Fairtrade koffie & thee, 100% EU Ecolabel schoonmaakmiddelen.
 • In het gebruik van materialen voor onze groenvoorziening, doen we in 2018 een pilot met op buitentemperatuur biologisch afbreekbare bindlinten en potten. Sommige hiervan zullen ook voedingswaarde voor de grond in zich meedragen, terwijl het direct in de grond plaatsen van plant met pot voor onszelf ook werkgemak betekent.
 • Bij het kiezen van beplanting zelf gaan we vanaf 2018 een systeem opzetten waarmee we snel kunnen inzien of planten biologisch en zonder chemische bestrijdingsmiddelen geteeld zijn en zo min mogelijk transportbewegingen hebben doorbracht.

Ook overwegen we bij elk beplantingsplan de verhouding van inheemse planten ten opzichte van niet-inheemse planten om zo de CO2 voetafdruk te verkleinen (link beleidsverklaring). We oriënteren ons momenteel op een beleid om het mogelijke risico op onduurzame productiemethodes in landen buiten Europa te verkleinen.

 • Op alle kantoren bevinden zich al waterbesparende kraankoppen en in 2018 zullen we de mogelijkheden uitzoeken om dit ook op andere watergebruikers toe te passen.

SDG 13:

Klimaatactie

SDG 13 - KlimaatactieOnze plannen om klimaatverandering aan te pakken uiten zich in activiteiten die we al doen én die we de komende jaren verder gaan uitrollen:

 • Sinds 2016 nemen wij 100% Hollandse windenergie af bij Greenchoice.
 • Sinds 2015 participeren we in het Klimaatfonds Den Haag
 • Sinds 2016 leveren onze zonnepanelen op het terrein in Monster al een deel van onze energie op. De komende jaren willen we het aantal zonnepanelen langzaamaan uitbreiden zodat we in 2030 een klimaatneutraal bedrijf zullen zijn. Ook zoeken we in 2018 uit in hoeverre we ons personeel kunnen betrekken in het leveren van zonne-energie aan het bedrijf en voor eigen gebruik.
 • Sinds 2013 doen wij mee aan de CO2-prestatieladder, waar we afgelopen jaar niveau 3 van hebben behaald. Tot nu toe neemt onze relatieve CO2-uitstoot nog steeds af en we zijn voornemens deze nog verder terug te dringen. Op onze nieuwspagina kunt u in het nieuwsbericht van begin augustus zien hoe wij in 2017 bewust met CO2-reductie bezig zijn.
 • Ons wagenpark verduurzamen we al langer door te kiezen voor zuinigere auto’s (op groen gas, met tweetakt-brandstof ”Aspen” met 30 x minder uitstoot of laagzwavelige landbouwdiesel EN-590), bestuurders te informeren over ‘Het Nieuwe Rijden’ en de bandenspanning van elke auto vier maal per jaar te controleren. Ook maken we gebruik van track & trace units in het totale wagenpark om onze vervoersbewegingen te beperken en zijn we met hetzelfde doel voor ogen aangesloten bij het Convenant Bereikbaar Haaglanden.
 • Vóór 2030 hebben we ons ten doel gesteld om volledig elektrisch te rijden met alle personenauto’s. In 2018 plaatsen we een laadpaal voor elektrische auto’s op ons terrein in Monster, om zo om te beginnen onze relaties de mogelijkheid te bieden hun elektrische auto bij ons op groene energie op te laden. Onze eerste eigen elektrische auto’s plannen wij in 2020 aan te schaffen, en mogelijk middels een pilot al in 2019. In maart 2018 hebben we onze eerste elektrische scooter aangeschaft.
 • Ook het brandstofgebruik van onze machines proberen we sinds een paar jaar terug te dringen. Zo maken we sinds 2017 gebruik van een set snoeigereedschap op ecologische lithium-batterijen die bovendien een stuk minder geluid maken dan de diesel-varianten. In 2018 hebben we een beleidsverklaring opgesteld om op elektrische werkapparatuur over te stappen en zo onze CO2-uitstoot verder terug te dringen (link beleidsverklaring).
 • Om ons energiegebruik verder terug te dringen zoeken we in 2018 uit wanneer we onze verlichting door daglicht gestuurde LED-verlichting kunnen vervangen en hoe en wanneer we de overstap van gas naar alternatieve warmtebronnen kunnen maken.
 • Groenblauwe daken als oplossing voor klimaatverandering: een heel ander type maatregel maar zeer effectief. Via Natura Daken + voorzien we klanten niet alleen van groene daken, maar combineren we de goede eigenschappen daarvan met de plaatsing van zonnepanelen en een ‘blauw element’, dat nog meer water kan vasthouden dan een regulier groen dak. Zo voorkomen we de overbelasting van het riool tijdens de steeds vaker voorkomender hoosbuien. Groene daken zorgen daarnaast voor verkoeling in de zomer en isolatie in de winter voor zowel het huis als daarop geplaatste zonnepanelen.

SDG 15:

Leven op het land

SDG 15 - Leven op het landAls groenvoorziener zijn we ons heel bewust van het effect dat bepaalde typen planten op de biodiversiteit kunnen hebben. Daarom hebben we in het systeem voor de selectie van planten voor beplantingsplannen dat we in 2018 opzetten, ook een element toegevoegd waarmee snel kan worden ingezien wat de nectarwaarde, de duur van de bloei en de dracht van een bepaalde plant is. Zo zijn we nog beter in staat om klanten dit soort planten te suggereren en zo bij te dragen aan een vergrootte biodiversiteit.

Ook voor de groendaken die we aanleggen bieden we speciale biodiversiteitspakketten aan. Dit zijn voornamelijk pakketten die een bepaald type bijen aantrekken, omdat deze populatie in Nederland bedreigd wordt.

Insectenhotels zijn een ander middel dat wij inzetten om het tekort aan insecten in Nederland een steuntje in de rug te geven. We leveren de hotels in verschillende groottes en zullen in 2018 uitrekenen aan hoeveel insecten wij naar schatting een overwinteringsplek hebben kunnen bieden!

Wanneer we toegestane bestrijdingsmiddelen moeten gebruiken, gebruiken we select spray. Verder wordt alles tegenwoordig zoveel mogelijk met een hete hogedrukspuit weggespoten.

Partnerships en Certificeringen

Aanvullend op bovenstaande activiteiten is Weverling Groenproviders gecertificeerd voor:

 • ISO 9001
 • VCA**
 • Groenkeur BRL Groenvoorzieningen
 • Groenkeur BRL Dak- en Gevelbegroening
 • Groenkeur BRL Boomverzorging
 • CO2 Prestatieladder

U kunt de certificaten ook bekijken op onze speciaal ingerichte pagina. Klik hier voor alle certificaten.

Via diverse samenwerkingen zijn we daarnaast ook:

 • Partner van NL Greenlabel
 • Lid van de CO2-denktank via het Groencollectief Nederland
 • Aangesloten bij de VHG (de Vereniging voor Hoveniers & Groenvoorzieners)
 • Aangesloten bij ELCA (European Landscape Contractors Association)

Weverling Inschakelen?

Neem vrijblijvend contact met ons op,
wij voorzien u graag van advies.

0174 - 24 36 65of

Contact