Volg ons

0174 - 24 36 65
info@weverling.nl

Boomaweg 27a
2681 RH Monster

Duurzame ambities

Sinds 2017 zet Weverling Groenproviders structureel in op duurzaamheid. Om ervoor te zorgen dat deze ambities ook echt in lijn staan met wat er wereldwijd nodig is op het gebied van duurzame ontwikkeling, hebben we de Sustainable Development Goals (SDG’s) hiervoor als leidraad gebruikt. De SDG’s zijn een set van 17 doelen die er tegen 2030 voor moeten hebben gezorgd dat de wereld een betere plek is geworden. Van deze 17 doelen zetten wij in op SDG 11 (veilige en duurzame steden), SDG 12 (duurzame productie en consumptie), SDG 13 (klimaatverandering aanpakken) en SDG 15 (herstel biodiversiteit en behoud ecosystemen). Hieronder lichten we toe hoe we van elk van deze SDG’s werk maken.

SDG's

SDG 11:

Duurzame steden en gemeenschappen

SDG-11

Vergroening vs. verharding (‘groen is het nieuwe grijs’). Bij elke nieuwe opdracht waarbij tuinaanleg aan de orde is gaan wij het gesprek aan over het nut van groenbedekking ten opzichte van bestrating. Zeker in steden draagt vergroening bij aan het tegengaan van het stedelijk hitte-eiland effect en daarnaast is het bewezen bevorderlijk voor het geluk, de gezondheid en de ontspanning van stadsbewoners. Hier komen ook dakgroen en gevelgroen goed van pas. Dit doen wij via al onze activiteiten onder SDG 13 & 14.

En, wist je dat..

 • Het verminderen van het stedelijk hitte-eiland effect indirect zorgt voor een lager elektriciteitsgebruik voor airconditioning en minder (ouderen)sterfte in de zomer doordat warmte ’s avonds sneller wegstroomt?
 • De aanwezigheid van meer groen zorgt voor hogere productiviteit, grotere aantrekkingskracht om in te lopen, spelen, sporten, of bijeenkomen met anderen en dat mensen dus geneigd zijn meer te betalen voor een plek die groener is?
 • Planten vuile deeltjes uit de lucht, bijvoorbeeld veroorzaakt door uitlaatgassen, kunnen opnemen en zo de lucht gezonder maken in de buurt van grote wegen?
 • Meer groen in de stad bijdraagt aan de biodiversiteit in de stad? Wij selecteren per project de juiste planten hier speciaal voor uit en brengen onze klanten hiervan op de hoogte.

SDG 12:

Verantwoorde productie & consumptie

Sinds 2018 zijn we bezig om een systeem op te zetten waarmee we snel kunnen inzien of planten biologisch en zonder chemische bestrijdingsmiddelen geteeld zijn en zo min mogelijk transportbewegingen hebben doorbracht. Ook overwegen we bij elk beplantingsplan de verhouding van inheemse planten ten opzichte van niet-inheemse planten om zo de CO2 voetafdruk te verkleinen (zie beleidsverklaring). Dit systeem hangt samen met een systeem ter bevordering van de biodiversiteit (zie SDG 14). We oriënteren ons momenteel op een beleid om het mogelijke risico op niet-duurzame productiemethodes in landen buiten Europa te verkleinen.

Vanwege de slechte recyclebaarheid van kunstgras (en het feit dat het geen natuurlijk product is) hebben we in 2019 besloten geen kunstgras meer te verkopen aan onze klanten. Bovendien is normaal gras beter voor de klimaatbestendigheid.

Om printen op kantoor te verminderen gebruiken we sinds 2018 overal dubbele beeldschermen. Ook staan printers automatisch ingesteld op dubbelzijdig printen.

Op alle kantoren bevinden zich al waterbesparende kraankoppen en in 2018 zullen we de mogelijkheden uitzoeken om dit ook op andere watergebruikers toe te passen.

SDG 13:

Klimaatactie

SDG 13 - Klimaatactie

Onze plannen om klimaatverandering aan te pakken uiten zich in activiteiten die we al doen én die we de komende jaren verder gaan uitrollen:

 • Van 2008 tot 2015 waren wij participant in het Klimaatfonds Den Haag
 • Sinds 2016 nemen wij 100% Hollandse windenergie af bij Greenchoice.
 • Sinds 2016 leveren onze zonnepanelen op het terrein in Monster al een deel van onze energie op. De komende jaren willen we het aantal zonnepanelen langzaamaan uitbreiden zodat we in 2030 een klimaatneutraal bedrijf zullen zijn.
 • Sinds 2013 doen wij mee aan de CO2-prestatieladder, waar we in 2016 niveau 3 van hebben behaald. Tot nu toe neemt onze relatieve CO2-uitstoot nog steeds af en we zijn voornemens deze nog verder terug te dringen (zie meer op pagina ‘CO2-beleid’). Ons doel voor 2020 is om niveau 5 te behalen. Omdat we daarvoor onze ketenpartners moeten stimuleren de CO2-uitstoot verder terug te brengen, zien we dat als uitgelezen kans om ook met hen in gesprek te gaan over andere duurzaamheidskwesties. Vóór 2030 hebben we ons ten doel gesteld om volledig elektrisch te rijden met alle personenauto’s. In 2019 plaatsten we daarom twee laadpalen voor elektrische auto’s op ons terrein in Monster, om zo om te beginnen onze relaties de mogelijkheid te bieden hun elektrische auto bij ons op groene energie op te laden. Ook hebben we onze eerste drie elektrische auto’s in 2019 aangeschaft, waarvan 1 hybride. In maart 2018 hebben we onze eerste elektrische scooter aangeschaft.
 • Ons wagenpark verduurzamen we daarnaast al langer door te kiezen voor zuinigere auto’s (op groen gas, met tweetakt-brandstof ”Aspen” met 30 x minder uitstoot of laagzwavelige landbouwdiesel EN-590), bestuurders te informeren over ‘Het Nieuwe Rijden’ en de bandenspanning van elke auto vier maal per jaar te controleren. Daarnaast maken we gebruik van track & trace units in het totale wagenpark om onze vervoersbewegingen te beperken en zijn we met hetzelfde doel voor ogen aangesloten bij het Convenant Bereikbaar Haaglanden.
 • Ook het brandstofgebruik van onze machines proberen we sinds een paar jaar terug te dringen. Zo maken we sinds 2017 in toenemende mate gebruik van snoeigereedschap op ecologische lithium-batterijen die bovendien een stuk minder geluid maken dan de diesel-varianten. In 2018 hebben we een beleidsverklaring opgesteld om op elektrische werkapparatuur over te stappen en zo onze CO2-uitstoot verder terug te dringen (link beleidsverklaring). In 2020 verwachten we dat 95% van als ons handgereedschap (behalve kettingzagen) elektrisch is.
 • Om ons energiegebruik verder terug te dringen hebben we in 2018 onze verlichting door daglicht gestuurde LED-verlichting vervangen. We onderzoeken nog hoe en wanneer we de overstap van gas naar alternatieve warmtebronnen kunnen maken.
 • Groenblauwe daken als oplossing voor klimaatverandering: een heel ander type maatregel maar zeer effectief. Via Natura Daken + voorzien we klanten niet alleen van groene daken, maar combineren we de goede eigenschappen daarvan met de plaatsing van zonnepanelen en een ‘blauw element’, dat nog meer water kan vasthouden dan een regulier groen dak. Zo voorkomen we de overbelasting van het riool tijdens de steeds vaker voorkomender hoosbuien. Groene daken zorgen daarnaast voor verkoeling in de zomer en isolatie in de winter voor zowel het huis als daarop geplaatste zonnepanelen.
 • Om klimaatadaptatie op daken, in tuinen en parken, pleinen en straten verder te stimuleren zijn wij sinds 2019 partner van Klimaatkrachtig Delfland. Via hen is ook een subsidie beschikbaar voor particulieren om hun tuin klimaatbestendig te maken.

SDG 15:

Leven op het land

SDG 15 - Leven op het land

Als groenvoorziener zijn we ons heel bewust van het effect dat bepaalde typen planten op de biodiversiteit kunnen hebben. Daarom hebben we in het systeem voor de selectie van planten voor beplantingsplannen dat we sinds 2018 opzetten, ook een element toegevoegd waarmee snel kan worden ingezien wat de nectarwaarde, de duur van de bloei en de dracht van een bepaalde plant is. Zo zijn we nog beter in staat om bij tuinaanleg en tuinrenovatie projecten dit soort planten te implementeren en zo bij te dragen aan een betere biodiversiteit.

Ook voor de groendaken die we aanleggen bieden we speciale biodiversiteitspakketten aan. Dit zijn voornamelijk pakketten die een bepaald type bijen aantrekken, omdat deze populatie in Nederland bedreigd wordt.

Insectenhotels zijn een ander middel dat wij inzetten om het tekort aan insecten in Nederland een steuntje in de rug te geven. We leveren de instectenhotels in verschillende groottes.

Voor groenaanslag doen we in 2020 een pilot met een bestrijdingsmiddel dat volledig biologisch en afbreekbaar is, waar we vervolgens op hopen te kunnen overstappen. Verder wordt alles tegenwoordig zoveel mogelijk met een hete hogedrukspuit weggespoten.

Duurzame proeftuin

Om al onze klimaatadaptieve en biodiversiteitsvergrotende maatregelen echt goed te kunnen aanbieden aan onze klanten, testen wij deze allemaal uit. Daarvoor hebben we op het bedrijfsterrein in Monster nu een voorbeeldtuin die de nieuwste duurzame tuintoepassingen laat zien en tegelijkertijd uittest. De bedoeling is dat we van tijd tot tijd materialen veranderen om diverse toepassingen in de praktijk te testen en ervaren. Naast kennis zorgt dit ook voor inspiratie.

Ons

CO2-Beleid

Hoe staat het ervoor met de CO2-uitstoot bij Weverling?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Al vele jaren voert Weverling Groenproviders een actief MVO-beleid. Naast de kwaliteits- en VGM-aspecten vormen MVO en het terugbrengen van onze CO2 uitstoot een steeds grotere rol binnen onze bedrijfsvoering. Wij zoeken in onze bedrijfsvoering een goede balans tussen de zorg voor de maatschappij, het milieu en de continuïteit van de organisatie.

CO2 Footprint
Weverling Groenproviders werkt sinds 2013 actief aan certificering volgens de CO2-prestatieladder. Door middel van deze certificering willen wij de duurzaamheidsambities meer structuur geven. 2x per jaar berekenen wij de CO2 footprint (voor scope 1, directe uitstoot, en scope 2, indirecte uitstoot). Onderstaande grafiek laat zien hoe groot de CO2 uitstoot in 2020 geweest is en hoe de verdeling is.

Emissies 2020

Partnerships en Certificeringen

Aanvullend op bovenstaande activiteiten is Weverling Groenproviders gecertificeerd voor:

 • ISO 9001
 • VCA**
 • Groenkeur BRL Groenvoorzieningen
 • Groenkeur BRL Dak- en Gevelbegroening
 • Groenkeur BRL Boomverzorging
 • CO2 Prestatieladder

U kunt de certificaten ook bekijken op onze speciaal ingerichte pagina. Klik hier voor alle certificaten.

Via diverse samenwerkingen zijn we daarnaast ook:

Weverling in het nieuws met betrekking tot duurzaamheid:

Weverling Inschakelen?

Neem contact met ons op, wij voorzien
u graag van deskundig groenadvies.

0174 - 24 36 65of

Contact