In opdracht van Staedion hebben wij nieuwe binnentuinen rondom jaren ‘60 woningencomplexen in Den Haag gerealiseerd. Het doel was om de binnentuinen een nieuwe impuls te geven door de kwaliteit van het groen te verhogen en daarbij meteen andere kansen op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit te benutten om zo de binnentuinen aan de huidige klimaateisen te laten voldoen.

Leuke details:

  • Weverling heeft de planvorming voor dit totale project verzorgd, het ontwerp is gemaakt door onze partner House of Green.
  • Dit project ontving onlangs het KlimaatKrachtig Delfland Keurmerk! Lees er hier meer over.
  • De omwonenden hebben mee mogen denken over de nieuwe buitenruimtes middels inspraakavonden.
  • Onze hoveniers hebben onder andere wadi’s aangelegd die zorgen voor hemelwater berging en 'ontlasting' van het riool en dienen als natuurlijke speelplaats voor kinderen. Win-win!
  • De binnentuinen werden nauwelijks gebruikt en hadden meer een kijkfunctie. Met deze renovatie zijn de binnentuinen getransformeerd van kijktuin naar gebruikstuin.

Wat hebben we gedaan?

De binnentuinen waren in slechte staat. Ze waren verouderd, eentonig en beschadigd. Sommige bomen waren ongunstig gesitueerd. Het groen moest meer variatie en kleur krijgen. In het kader van duurzaamheid moesten materialen waar mogelijk hergebruikt worden. Het was tevens wenselijk dat de nieuwe binnentuinen kunnen dienen als waterberging-voorziening. Van belang was wel dat het onderhoud van de nieuwe tuinen binnen het huidige onderhoudscontract zou passen.

Van ‘kijktuin’ naar ‘gebruikstuin’
De binnentuinen moesten vanaf de straat meer uitnodigen om er gebruik van te maken, doch duidelijk afgescheiden van het openbaar groen zijn. De tuinen werden in de oude situatie voornamelijk gebruikt als doorloop, maar verder niet uitnodigend voor de omwonenden om te recreëren en sociaal contact aan te gaan. Naast het gebruik van de tuinen als doorloop was het wenselijk dat de tuinen meer in gebruik worden genomen om in te wandelen, spelen en recreëren. De ruimte moest van ‘kijktuin’ worden omgevormd naar ‘gebruikstuin’.

In de nieuwe tuin zijn onder andere wadi’s opgenomen die zorgen voor hemelwater berging en dienen als natuurlijke speelplaats voor kinderen. De wadi’s worden voorzien van diverse soorten lage en hoge beplanting. Hier omheen wordt tevens een boomgaard gecreëerd die gebruikt kan worden door de buurtbewoners en als educatieplek kan dienen voor de nabij gelegen basisschool. Ook hier wordt via kleine greppels nog meer hemelwater opgevangen worden. De diagonale schelpenpaden geven de tuinen een vriendelijk en open karakter. Diverse hagen en bomen maken het groene plaatje af. Voor Voor de hagen is het soort Ligustrum gebruikt, deze trekt veelal mussen aan.

Dit project ontving onlangs het KlimaatKrachtig Delfland Keurmerk! Lees er hier meer over.

BIJDRAGE AAN SDG’S (DUURZAME KLIMAATSDOELSTELLINGEN)

• SDG 11: De nieuwe inrichting geeft meer licht, maar is ook groener. Een stuk aangenamer om te vertoeven dus.
• SDG 11: De beplanting draagt op zonnige dagen bij aan verkoeling van de bebouwing en dus de stad. Ook nodigt de inrichting van deze gemeenschappelijke buitenruimte de bewoners uit om vaker buiten te vertoeven.
• SDG 12: Er is o.a. gewerkt met hergebruik van bestaande materialen.
• SDG 15: Water kan goed weg door de wadi’s en er is veel beplanting, dat draagt bij aan een betere biodiversiteit. De looppaden zijn van halfverharding, door infiltratie kan het regenwater gemakkelijker weg stromen de grond in.

Advies & Projectbegeleiding nodig?

Voor en Na

Meer foto's (klik op de foto's om deze te vergroten)

Opdrachtgever: Staedion

Voor Staedion voeren wij zowel onderhoudsdiensten uit als de aanleg van nieuwe gemeenschappelijke tuinen rondom sociale woningbouw. Staedion betrekt hierbij altijd de bewoners en ziet de waarde van voldoende en goed onderhouden groen in gemeenschappelijke tuinen in. Al vele jaren is Weverling Groenproviders een preferred partner van Staedion. De samenwerking stopt niet bij groenonderhoud, wij kijken samen met Staedion mee naar mogelijkheden en oplossingen voor hun vraagstukken over gemeenschappelijke buitenruimtes rondom woningbouwcomplexen.
Delen