Het bedrijf

Weverling Groep (Weverling) is een modern en professioneel familiebedrijf dat zich al 80 jaar dagelijks inzet voor een groene buitenruimte. Groen maakt het verschil! Dat is de visie.

Naast advies en ontwerp houdt Weverling zich bezig met het aanleggen en onderhouden van groen, tuinen en daktuinen voor uiteenlopende opdrachtgevers. De projecten variëren van de aanleg en/of onderhoud van daktuinen, (semi-)openbaar groen, schoolpleinen en natuurspeelplekken, begraafplaatsen, stadstuinen tot de complete herinrichting van buitenruimtes. Elk project is uniek, met eigen uitdagingen.

Dagelijks zijn zo’n 100 betrokken en deskundige medewerkers vanuit vestigingen in Westland, Den Haag en Rotterdam actief om een bijdrage te leveren aan het groene welzijn.

Weverling Groep bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Weverling Groenproviders is de specialist voor groenonderhoud en -aanleg in met name grootstedelijke gebieden. Doelgroepen zijn onder andere woningcorporaties, gemeenten, bedrijven, (semi)overheden, begraafplaatsen, recreatieparken en onderwijs- en zorginstellingen.
  • Allure Tuinen is de specialist voor de particuliere markt voor de aanleg, renovatie en onderhoud van hoogwaardige privétuinen.
  • Groenperspectief de sociale onderneming die het vakmanschap van een groenvoorziener combineert met het sociale aspect van een re-integratieprogramma. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt brengt Weverling in het groen: beiden komen daardoor tot bloei.
  • House of Green inspireert overheden, instellingen, bedrijven en particulieren met hoogwaardig advies en ontwerp bij de realisatie van schone en leefbare groene buitenruimtes.

Raad van Advies

De Raad van Advies van Weverling is een orgaan dat niet-bindende adviezen formuleert aan de directie. Met de Raad van Advies haalt Weverling expertise en managementervaring in huis, zonder dat de directeur effectieve bevoegdheden en zeggenschap afstaat, want de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid blijft bij de directie.

De Raad van Advies bestaat uit vier personen. Als lid van de Raad van Advies van Weverling geeft u gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. Dit op strategisch en tactisch niveau.

De vergaderingen van de Raad van Advies vinden minimaal vier keer per jaar plaats. Daarnaast nemen de leden van de Raad van Advies deel aan een jaarlijkse beleids-, ontwikkel- of inspiratiedag. Het programma voor deze dag wordt door de directie van Weverling georganiseerd.

De huidige leden van de Raad van Advies ervaren dat deelname hun scope verbreedt. Zij kijken vanuit een helikopterview naar thema’s zoals bijvoorbeeld innovatie, bedrijfsstrategie, de algemene positionering, ICT, technologie, strategisch HR-beleid, stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Wat vragen we van een lid van de Raad van Advies?

Elk lid is in het bedrijfsleven actief en beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Daarnaast dient elk lid geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van Weverling te beoordelen. Kennis van, dan wel affiniteit met, de sector en de markt van Weverling is belangrijk. Hierbij wordt aangetekend dat het accent wel steeds meer komt te liggen op complementariteit in plaats van professionele deskundigheid. Complementariteit, omdat een heterogene groep mensen met uiteenlopende stijlen en opvattingen creatiever en effectiever functioneert dan een gezelschap van gelijkgestemde professionals. Meer informatie over de Raad van Advies is te lezen in bijgaand reglement.

Wat bieden wij?

Een adviesfunctie voor de looptijd van 3 jaar met als uitgangspunt een verlenging van 3 jaar;
ruimte om écht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het bedrijf;
de kans om uw netwerk aan te vullen met contacten van alle betrokken partijen;
een passende vergoeding.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website www.weverling.nl, www.alluretuinen.nl , www.groenperspectief.nl en www.houseofgreen.nl.

Heeft u naar aanleiding van profielschets en informatie op de websites nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Wim Halverhout, voorzitter van de Raad van Advies, via email wim@wimhalverhout.nl en telefoonnummer 06-29309369.

Terug Naar Nieuws Overzicht Tags: ,
Delen