Wateroverlast bij hevige regenbuien die we alsmaar meer gaan krijgen is een groeiend probleem. Zeker in dichtbebouwde dorpskernen en steden.

Hoogheemraadschap Delfland heeft een stimuleringsregeling waarbij subsidie verleend wordt aan zowel bedrijven en stichtingen als VVE’s en buurtverenigingen die aan de slag gaan met het klimaatbestendig inrichten van hun buitenruimte.

Weverling en KlimaatKrachtig Delfland

Weverling Groenproviders is aangesloten bij KlimaatKrachtig Delfland, een initiatief van Hoogheemraadschap Delfland. Wij kunnen hierdoor helpen met advies en realisatie van duurzame projecten waarbij recht is op deze subsidie. Lees o.a. over een door Weverling gerealiseerd project bij een renovatieproject van woningcorporatie Staedion dat onlangs zelfs het KlimaatKrachtig Keurmerk ontving!

Wat voor projecten komen in aanmerking voor de subsidie?

In onze regio staan enorm veel huizen en gebouwen. Veel straten, pleinen en tuinen liggen vol met tegels. Bij hevige buien kan de riolering niet al het regenwater afvoeren en daarom komen projecten als onderstaande, waar één of meerdere duurzame verbeteringen worden aangebracht aan de buitenruimte, in aanmerking voor deze subsidie:

  • (school)pleinen en terreinen met (ondergrondse) wateropvang;
  • tegels vervangen door beplanting;
  • toepassing van waterdoorlatende tegels bij parkeerterreinen;
  • afkoppelen van hemelwaterafvoer van het riool;
  • Groen (sedum)dak;
  • Waterbergend ‘blauw’ dak.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

KlimaatKrachtig Delfland subsidieert tot 25% van de kosten. Hiermee geven zij de mogelijkheid om in onze regio nog meer tuinen, daken, schoolpleinen en bedrijfsterreinen te voorzien van meer groen. Daar staan wij als groenprovider natuurlijk helemaal achter dus wij helpen onze opdrachtgevers graag om dit traject te begeleiden.

De regeling loopt tot 31 december 2020 dus wees er snel bij als u nog kans wilt maken op deze subsidie! Neem contact op met onze groenspecialisten om de mogelijkheden voor uw terrein, tuin of dakoppervlakte te bespreken.

Tags: , , , , , , , ,
Delen