Volg ons

0174 - 24 36 65
info@weverling.nl

Boomaweg 27a
2681 RH Monster

Wateroverlast bij hevige regenbuien die we alsmaar meer gaan krijgen is een groeiend probleem. Zeker in dichtbebouwde dorpskernen en steden. Hoogheemraadschap Delfland heeft een stimuleringsregeling waarbij subsidie verleend wordt aan zowel bedrijven en stichtingen als VVE’s en buurtverenigingen die aan de slag gaan met het klimaatbestendig inrichten van hun buitenruimte. Weverling en KlimaatKrachtig Delfland Weverling Groenproviders

Bij een project in Den Haag worden in opdracht van Stebru Bouw bomen en heesters geplant om de aanwezige vleermuizen in het nabijgelegen …