En zo is er weer een jaar voorbij! Ieder jaar is bijzonder, speciaal en heeft zijn eigen hoogte- en dieptepunten. Maar zeker is wel dat 2018 de recordboeken is ingegaan. Positieve en helaas ook negatieve records zijn er gebroken. Diverse van deze zaken hebben betrekking op ons vakgebied, de natuur.

De klimaatverandering, die toch echt wetenschappelijk bewezen en helaas aan de orde van de dag is, zorgt voor gevolgen voor de natuur en het weer. Dat heeft weer gevolgen voor de buitenruimte en het groen. Nu hoeft dit op zich geen probleem te zijn voor een groenbedrijf, wij hebben de expertise en middelen om hier mee om te gaan en op in te spelen. Maar als mens en bewoner van deze planeet is het natuurlijk wel een dingetje.
We willen immers de luxe waarin we in Nederland over het algemeen leven niet opgeven én beseffen ook dat we de aarde in goede staat moeten doorgeven aan de volgende generaties. Op mondiaal niveau is dat een grote uitdaging! Op ons menselijk niveau hoogstens lastig en ongemakkelijk, maar de een heeft er meer moeite mee dan de ander. Dit moet natuurlijk anders! We zien de publieke opinie kantelen en de initiatieven groeien. Het bewustzijn dat het anders moet neemt toe (nu het handelen nog). Gelukkig maar want ik heb laatst van een klimaatwetenschapper vernomen dat het geen 5 voor 12 is, maar al een paar minuten over 12. Oftewel, deze eeuw (de rest van ons leven dus) rest ons slechts het beperken van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering.

We moeten er aan wennen dat het lange periodes droog en warm kan zijn. Dat daardoor oogsten en teelten mislukken. Dat boeren, tuinders en andere ondernemers in de problemen komen. Dat prijzen van dagelijkse goederen stijgen. We moeten er mee omgaan dat er met enige regelmaat wateroverlast is door enorme piekbuien. Met schade aan gebouwen en wegen tot gevolg. We zullen moeten dealen met hittestress in de steden waar het in warme zomers wel 6 graden warmer kan zijn dan in minder drukke en groenere gebieden. Gevolgen zijn de grotere kans op medische klachten (vooral bij ouderen), meer kans op ongedierte, meer irritaties, minder productiviteit en meer loeiende airco’s.

Maar hoorden we ergens groen? Ja! Groen is het nieuwe goud heb ik een jaar of 3 geleden al eens geschreven. Daarmee ben ik geen visionair maar een realist en ook wel een optimist. En optimisme is in deze roerige tijden zo belangrijk. We hebben met groen iets belangrijks in handen.

Groen is wat wij doen. En groen is wat wij zijn. Dit jaar zijn er goede stappen gezet om op allerlei niveaus bij te dragen aan een groene leefomgeving van mensen, een verzorgde groene tuin bij kantoren, overzichtelijk en veilig groen in het openbare domein, een uitdagende en groene stadstuin, een groen en duurzaam dak voor vastgoedeigenaren.

Het handelen om klimaatverandering te beperken is iets waar een bedrijf als Weverling ook zijn verantwoordelijkheid in moet nemen. Wij hebben begin dit jaar 4 SDG’s (duurzame klimaatsdoelstellingen) geselecteerd en daarop beleid geformuleerd dat bij ons past. Zodoende werken we steeds meer met elektrisch materieel en gereedschap. We proberen biologische producten en duurzame materialen te gebruiken en dicht(er) bij huis in te kopen. De samenwerking met NL Greenlabel is geïntensiveerd. De buitenruimte op een duurzame manier ontwerpen en inrichten is een van de belangrijkste speerpunten van de komende jaren.

Ook voor de komende jaren zullen we onze duurzame doelen en acties weer bijsturen en waar nodig aanscherpen.

Delen