Als groenvoorziening zetten wij sinds 2017 structureel in op duurzaamheid. Eén van de Sustainable Development Goals (SDG 15) die wij als leidraad gebruiken is: ‘leven op het land’. Wij zijn ons bewust van het effect dat bepaalde type planten hebben op de biodiversiteit. Daarom werken wij graag met planten die bijdragen aan een betere wereld. Wij zijn dan ook erg verheugd om te mogen vermelden dat wij een samenwerking aangegaan zijn met Imkerij de Vlijtige Zusjes.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de bij. De bijenpopulatie daalt wereldwijd, met alle gevolgen van dien. Iedereen weet dat een bij zorgt voor honing. Maar wist u ook dat wij veel van ons groente en fruit te danken hebben aan de bij? Insecten bestuiven veel van de gewassen waar wij als mens de vruchten van eten. Bijen nemen een groot gedeelte van deze taak op zich. Kortom, zonder bijen zouden veel planten minder vruchten geven. Ook wilde dieren in de natuur zijn afhankelijk van bijen door de bestuiving van de planten die hun voedselbron vormen.

Inmiddels is de bij een bedreigde diersoort, vooral de honingbijen verdwijnen in groten getale. Het tekort aan bijen brengt de bestuiving van gewassen in gevaar. De bijensterfte wordt veroorzaakt door een samenloop van vervelende omstandigheden. Dit maakt de bijen kwetsbaar en onderstreept bovendien hoe belangrijk hun rol is. Slechts een paar bloemen en planten in een tuin maakt al het verschil voor deze insecten.

Imkerij de Vlijtige Zusjes heeft een concept opgezet genaamd ‘van Groen naar Bloem’. Hierbij plaatst de imker bijenkasten en wordt er een bloemenmengsel ingezaaid. Zo kan er een bijenvolk gehouden worden op het land van de eigenaar. Vanaf het begin is Weverling Groenproviders betrokken bij dit concept door ondersteuning en advies te geven. Ondertussen hebben wij dit mogen doen voor een aantal locaties, waaronder onze eigen locatie.

Delen