In 2017 zijn er een tweetal trajecten doorlopen binnen het bedrijf. Beiden gericht op het welzijn, de ontwikkeling en (toekomstige) inzetbaarheid van het personeel. Enorm belangrijk, want onze mensen maken het bedrijf. Zij hebben de kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn om kwaliteit te leveren en dienstverlening dagelijks te optimaliseren. Net als een tuin heeft ook de staat van kennis, vaardigheden en competenties onderhoud nodig.

Beide trajecten, met inzet van externe deskundigen, zijn in de afrondende fase. We kunnen stellen dat het heeft geleid tot nieuwe inzichten, organisatorische aanpassingen en verhoging van zaken als bewustwording, betrokkenheid, inspraak, arbeidsvreugde en indirect dus ook de productiviteit. Tal van aspecten die met elkaar verband houden en in balans moeten zijn voor een goede bedrijfsvoering.

We zijn als organisatie gesteld voor de toekomst!

 

Weverling voert op dit moment een project uit dat mede mogelijk wordt gemaakt door het Europees Sociaal Fonds. Het doel van het project is om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te verbeteren. Dit uit zich in werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk zijn.

Terug Naar Nieuws Overzicht Tags: , ,
Delen