Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Al vele jaren voert Weverling Groenproviders een actief MVO-beleid. Naast de kwaliteits- en VGM aspecten vormt MVO en het terugbrengen van onze CO2 uitstoot een steeds grotere rol binnen onze bedrijfsvoering. Wij zoeken in onze bedrijfsvoering een goede balans tussen de zorg voor de maatschappij, het milieu en het continueren van de organisatie.

Greenchoice
Vanaf 1 januari 2017 zijn we met alle vestigingen overgegaan op groene stroom bij Greenchoice, dit bestaat voor 100% uit gecertificeerde Nederlandse windenergie.

CO2 Footprint
Weverling Groenproviders werkt sinds 2013 actief aan certificering volgens de CO2-prestatieladder. Door middel van deze certificering willen wij de duurzaamheidsambities meer structuur geven. 2x per jaar berekenen wij de CO2 footprint (voor scope 1, directe uitstoot, en scope 2 , indirecte uitstoot). Als uitgangspunt voor de jaren 2016 en 2017 dient de berekening van de footprint van 2015. Deze is als volgt procentueel verdeeld.

Weverling Emissies 2015

CO2 reductiedoelstelling
Omdat in 2015 de reductiedoelstelling ruimschoots behaald is, durft Weverling Groenprojecten ook voor de komende periode in te zetten op een ambitieuze reductiedoelstelling:

• 6% verminderde CO2 uitstoot in 2017 ten opzichte van 2015 (conform scope 1 en 2)

Bedrijfsbrede maatregelen
Om deze doelstelling te realiseren heeft Weverling Groenproviders onder andere de volgende concrete maatregelen genomen, waarvan de meeste doorlopend zijn:

 • Geleidelijke vervanging wagenpark met auto’s met schonere motor
 • Wij hebben 6 bedrijfsauto’s ouder dan 10 jaar afgestoten en vervangen door nieuwe bedrijfsauto’s met een zuinigere/milieuvriendelijke motor
 • Regelmatige controle bandenspanning
 • Medewerkers betrekken bij CO2 uitstoot en hun reductie-ideeën uitwerken
 • Meedoen aan keteninitiatieven om te leren van elkaar
 • Klanten adviseren over gebruik van duurzame en recyclebare materialen
 • Bij voorkeur werken met inheemse bomen en beplanting
 • Meer werkmaterieel op ecologische Lithium batterijen
 • Afval scheiden
 • Meedoen aan keteninitiatieven om van elkaar te leren

Keteninitiatieven
Weverling Groenproviders is een actief deelnemer van diverse initiatieven rondom de CO2 reductie. Zo hebben we het convenant “Bereikbaar Haaglanden” ondertekend. Binnen dit initiatief worden de medewerkers niet alleen aangemoedigd om het zakelijk autogebruik te verminderen, maar ook hun privekilometers.

Een keteninitiatief waar Weverling Groenproviders in participeert is NL Greenlabel. Het doel van NL Greenlabel is om zo de footprint van de inrichting van de buitenruimte te verminderen en de buitenruimte meetbaar te verduurzamen.

Het resultaat
Hoewel we op alle vlakken veel inspanning hebben verricht om de CO2 uitstoot te verminderen, is het ons in 2016 niet gelukt. We hebben zelfs een lichte toename van 1 % moeten constateren.

Met name de uitstoot door het brandstofverbruik van het materieel is hier de oorzaak van. Dit verbruik is opgelopen door het verbod op chemische middelen om het onkruid te bestrijden. Hierdoor wordt er meer materieel gebruikt.

Verder is het stroomverbruik in de vestiging Leidschendam en in de loods in Monster toegenomen. Dit is verklaarbaar door de installatie van een airco-installatie en het toegenomen gebruik van accugereedschap. De airco-installatie is noodzakelijk ter koeling van de computerservers.

Onderstaand schema laat zien dat het brandstofverbruik van de auto’s veruit het grootste deel van de CO2 uitstoot veroorzaakt. Auto’s en materieel zullen dus komend jaar onze aandacht hebben.

Weverling Emissies 2016

We zullen nu met nog meer inzet blijven werken aan de doelstelling, zoals wij deze geformuleerd hebben voor de periode 2015-2017, een vermindering van de CO2 uitstoot met tenminste 6%. Dat houdt in dat wij ernaar streven om in 2017, onder gelijkblijvende omstandigheden, maximaal 353 ton CO2 uitstoten (een vermindering van 6% t.o.v. 2015).

Speerpunten om dit te bereiken zijn:

 • Wij zijn vanaf begin janauri 2017 overgegaan op groene stroom.
 • Bewustwording stimuleren bij de medewerkers. Apparaten ’s avonds en in het weekend uit.
 • Monitoring energieverbruik, met name het verbruik van het materieel.
 • Blijvend monitoren van autogebruik en brandstofverbruik van de auto’s (bewustwording).
 • Stimuleren van vermindering van het brandstofgebruik (carpoolen, fietsen, nieuwe rijden).
Terug Naar Nieuws Overzicht Tags: ,
Delen