In december 2020 is het verbod op het gebruik van pesticiden (o.a. glyfosaat) als bestrijdingsmiddel tegen onkruid opgeheven door de rechtbank in Den Haag, en mogen overheden en bedrijven dit weer gebruiken.

Deze uitspraak is nog niet bindend omdat de cassatietermijn en eventuele uitspraak van de Hoge Raad moeten worden afgewacht.

Weverling Groenproviders is een dienstverlenend bedrijf dat handelt conform wet- en regelgeving, anticiperend op vraag vanuit de markt. Deze vraag is (voor ons) nog steeds ‘zo duurzaam en milieuvriendelijk als mogelijk’ blijven werken.

Duurzame onkruidbestrijding sinds 2016

Sinds de invoering van het verbod in 2016 zijn wij overgeschakeld op alternatieve manieren van onkruidbestrijding en is er veel geïnvesteerd in nieuwe kennis en innovaties. Ontwikkelingen die passen bij ons bedrijf en onze duurzaamheidsambities. Het verbod bracht duidelijkheid en een gelijk speelveld voor bedrijven in de groenbranche. Onze brancheorganisatie (Koninklijke VHG) heeft inmiddels bij de Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat aangedrongen snel duidelijkheid te geven.

Koninklijke VHG verwacht, mede op aangeven van de Staatsecretaris, dat er binnen afzienbare tijd toch weer een verbod komt voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Wij zijn hierdoor gesterkt in onze zienswijze gewoon door te gaan met de werkwijze en methodieken op een meer natuurvriendelijke manier van onkruidbeheer. Het gericht kiezen voor, en investeren in, een verzorgde en duurzame buitenruimte is iets waar wij voor staan, wij helpen u hier graag bij.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op:

https://www.vhg.org/actueel-agenda/nieuwsoverzicht/vhg-waardeert-inzet-staatssecretaris-voor-snelle-duidelijkheid-in-gewasbeschermingsdossier

https://www.hortipoint.nl/tuinenlandschap/staatssecretaris-betreurt-onduidelijkheid-gebruiksverbod/

Voor meer informatie over onze dienstverlening en advies over bijvoorbeeld het stimuleren van biodiversiteit en het klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte kunt u contact opnemen met onze groenspecialisten!

 

Tags: , , ,
Delen